نذری‌یاب وب‌سایتی اجتماعی برای اشتراک‌گذاری آزاد اطلاعات می‌باشد، و اطلاعات درج‌شده در آن مورد بازبینی سطحی قرار می‌گیرند